Line up / Skład


Bila - vocals, drums
Bene - guitars, bass

Files / Pliki

Band photo / zdjęcie zespołu: hegeroth.jpg

Hegeroth logo: hegeroth_logo.png

[EN] Short BIO


Hegeroth is a studio project playing open black metal. Open to non-genre influences, diversity and multilayering. All this while maintaining energy, speed and 100% metal within metal.

Hegeroth was founded in 2010 in Poland. The band has released 5 albums (release of their fifth album Disintegration: 2023 10 09).
The band's first album could be described as symphonic/melodic black metal with rich keyboard lines.
Subsequent albums were recorded with a classic guitar lineup.

Gloomy and unobvious melodic lines lead the listener through grotesque chambers. Starting from the gloomy, through the cozier and ending in the disharmonious and waterlogged.

The lyrics mock the mindlessness, dogmatism and meanness resulting from the imposition of a model of right-only thinking, religious oppression and mental backwardness.

The albums are entirely recorded, produced and released by the band itself.

All Hegeroth albums are available on the band's bandcamp profile and streaming services.[PL] Krótka BiografiaHegeroth to studyjny projekt grający otwarty black metal. Otwarty na pozagatunkowe wpływy, różnorodność i wielowarstwowość. Wszystko to przy zachowaniu energii, szybkości i 100% metalu w metalu.

Hegeroth został założony w 2010 roku na Górnym Śląsku. Zespół wydał 5 płyt (premiera piątego albumu Disintegration: 2023 10 09).

Pierwszy album zespołu był osadzony w klimatach symphonic/melodic black metalu z bogatymi liniami klawiszy.
Kolejne albumy zostały nagrane w klasycznym gitarowym składzie.

Mroczne i nieoczywiste linie melodyczne prowadzą słuchacza przez groteskowe komnaty, od tych mrocznych, przez te przytulniejsze aż po te dysharmonicznie i podmokłe.

Teksty wykpiwają bezmyślność, dogmatyczność i podłość wynikające z narzucania modelu myślenia jedynie słusznego, ucisku religijnego i zacofania mentalnego.

Albumy są w całości nagrywane, produkowane i wydawane przez sam zespół.

Wszystkie albumy Hegeroth dostępne są na profilu bandcamp zespołu oraz na serwisach streamingowych.